זכויות למשפחות עם ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות בעקבות משבר הקורונה

זכויות למשפחות עם ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות בעקבות משבר הקורונה:

"עלה בשבילכם" –  איתכם גם במשבר הקורונה

קו חם לשאלות בנושא זכויות ומידע: 1-800-201-077

ההיעדרות ממקום העבודה עקב ביטול מסגרות החינוך:

 1. חוק דמי מחלה: הורים הזכאים להיעדר ממקום עבודתם על פי זכויות חוק דמי מחלה הם:
 • הורה או אפוטרופוס לילד\ בוגר בעל מוגבלות (לא רק קטין, אלא בכל גיל).
 • הורים במשפחת אומנה לילדים עם מוגבלות (בתנאי שההורים הביולוגיים לא מימשו את הזכות).
 1. היעדרות מהעבודה בגין טיפול בילד: הורה לילד עם מוגבלויות שלא הוצא לחל"ת וילדו זקוק להשגחה וסיוע צמוד, זכאי להיעדר מעבודתו (באם עובד מעל שנה באותו מקום עבודה) על ידי הצהרת היעדרות לצורך "סיוע" בגין טיפול והשגחה גם בלא קיומם של טיפולים פרא – רפואיים.
 2. זכאות לימי מחלה ולשעות טיפול נוספות: ההורה לילד עם מוגבלויות זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (סה"כ 36 ימי היעדרות לתא משפחתי, מחושב על פי אחוזי משרה מלאה) על חשבון ימי המחלה או ימי החופש לבחירתו וכן עד 52 שעות טיפול נוספות (104 שעות לתא משפחתי) עבור מתן סיוע לילדו המחייב היעדרות, ללא כל ניכוי מהשכר. בן\ בת הזוג יכולים להשתמש בכל השעות באם עומד בתנאים הנ"ל:

א.  בן הזוג מצהיר כי אינו מימש את זכאותו להיעדרות.

ב. במקרה בו ההורה הוא הורה יחידני.

ג. הילד עם המוגבלות בחזקתו הבלעדית של ההורה.

 1. דמי מחלה מהיום הראשון: ההורה זכאי לקבל דמי מחלה בשיעור של 100% משכרו החל מהיום הראשון.
 2. הזכאות אינה מצריכה אישור מעסיק. אך יש להודיע בהקדם האפשרי על הצורך בהיעדרות.
 3. לצורך קבלת הזכאות יש להביא אישור מרופא המשפחה לגבי הצורך בטיפול והשגחה לאור מוגבלותו של הילד\ הבוגר ובנוסף על ההורה להצהיר על ההיעדרות על מנת שלא ינוכה משכרו.
 4. פיטורים עקב משבר הקורונה: אין לפטר הורים לילדים עם מוגבלויות בגלל מוגבלותם של ילדיהם על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

הימצאות בבידוד:

 • עובד שנאלץ להימצא בבידוד – על המעסיק לשלם לו דמי מחלה כפי ימי מחלה הצבורים לזכותו. אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים, העובד יכול לבחור לנצל את ימי חופשה שלו או לבחור לצאת לחל"ת על חשבונו או שהמעסיק מוריד את ימי ההיעדרות משכרו.
 • אישור ממשרד הבריאות – על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות ולחתום על ההצהרה על היעדרותו (ולא צריך להציג אישור מחלה).
 • פיטורין – אסור לפטר עובד עקב הימצאותו בבידוד.

הוצאה לחל"ת:

 1. אי תשלום וימי חופשה – מהלך החל"ת ההורה לא יקבל תשלום על שכרו אך לא ינוכה לו ימי החופשה ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.
 2. דמי אבטלה – הורה שהוצא לחל"ת יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה במידה והוא עובד חצי שנה (מס' חודשי עבודה צבורים ב – 18 חודשים האחרונים) וזכאי לכך מיומו הראשון של החל"ת.
 3. שני מעסיקים במקביל – הורה שעובד אצל שני מעסיקים והגיש תביעה עבור הוצאה לחל"ת ע"י מעסיק אחד, ינוכו לו מדמי האבטלה ההכנסות מהעבודה שהוא ממשיך בה. באם יצא לחל"ת בשני העבודות במקביל, יוכל להגיש תביעת דמי אבטלה רק על מקום עבודה אחד.
 4. תביעה מקוונת – על מנת לקבל את דמי האבטלה יש להגיש תביעה מקוונת באתר של ביטוח לאומי וכן להירשם באתר האינטרנט של שירות התעסוקה. לתביעה יש לצרף אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר, וכן לבדוק שהמעסיק שידר עבורו טופס 100.

מצו"ב הקישורים לאתרים השונים:

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusIES.aspx

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il

 1. ביטוח פנסיוני – בזמן החל"ת המעסיק אינו ממשיך להפריש עבורו לביטוח הפנסיוני מה שיכול להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו וכן אובדן מוחלט של זכויות מסויימות. ההורה יכול לשמור על הזכויות באמצעות הסדר ריסק (תשלומים נמוכים לקרן הפנסיה לתקופה מוגבלת) או הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
 2. תשלום דמי הביטוח הלאומי – תשלום דמי הביטוח לאומי ישולם בחודשיים הראשונים לחל"ת ע"י המעסיק (המעסיק רשאי לבחור לנכות אותם תשלומים משכר ו\או מתשלומים עתידיים). החל מהחודש השלישי התשלומים חלים על העובד.

העסקת עובד זר וגמלת סיעוד:

 1. המרת גמלת סיעוד לכסף – מי שזכאים גמלת סיעוד אך נמצאים בבידוד או שוהים בבית אם אדם אחר הנמצא בבידוד, יכולים להמיר את גמלת הסיעוד לכסף במקום שעות הטיפול בתנאי שאין בחברת הסיעוד מטפל שיוכל לטפל בו בזמן הבידוד.

כדי לממש את הזכות יש לפנות אל הביטוח לאומי בפנייה המקוונת :

https://www.btl.gov.il/About/contact_us/KesherPniyot/Pages/PniyotZacay.aspx

 1. הארכת אשרה לעובד זר – משפחה אשר מעסיקה עובד זר עקב מוגבלותו של ילדם ויש צורך בהארכת אשרה, לאור המצב ובהתאם להחלטת הנהלת רשות האוכלוסין וההגירה, אם בידיהם אשרות מסוג א5 או ב1 כללי שתוקף הרישיון פג החל מיום 12.3.20, תוקף האשרה יוארך באופן אוטומטי עד ליום 30.4.20.

 

יציאה מחוץ לבית עבור הילד עם המוגבלות:

 1. יציאה משותפת – על פי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במקרים בהם על יש צורך חיוני והכרחי בריאותי ו\או נפשי עבור הילד\ הבוגר המיוחד, ניתן לצאת מעבר למגבלת ה100 – מ' עם מלווה אחד בלבד תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות. מומלץ לצאת עם אישור רפואי + תעודת נכה על מנת להציג את המסמכים הנדרשים בעת הצורך.
 2. סייעת אישית – ניתן לסייע לילד ובוגר עם מוגבלויות עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע הכרחי, כאשר מומלץ לשמור על אותו איש סיוע ולהזמינו רק אם אכן יש צורך הכרחי ודחוף. מומלץ לשאת אישור רפואי על צורך בסיוע + תעודת נכה על מנת להציג את המסמכים הנדרשים בעת הצורך.

מעונות יום שיקומיים:

על פי משרד הרווחה על מעונות היום להמשיך ולהיות בקשר עם המשפחה באופן מקוון על ידי הדרכה של סדר יום וניסיון של שמירה על הרצף הטיפולי באמצעות ההורים גם מרחוק, בנוסף באם יעלה צורך על פי מצבו הרפואי של הילד ו\או מצב המשפחה תשלח סייעת לבית המשפחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. יש צורך לפנות למעון היום השיקומי כדי לבחון מה הם המענים האפשריים עבור ילדכם.

  

גם במצבי חירום  – "עלה בשבילכם"

מכוונים, תומכים ומקשיבים

אל תהססו והתקשרו אלינו ל"קו החם" 1-800-201-077

את הקו מאיישים אנשי מקצוע ועו"ס המעניקים מידע בנושא זכויות, מידע, אפשרויות תמיכה וליווי וכן חיבורים לגורמים רלוונטים בקהילה .

עלה בשבילכם – מרכז מידע הכוונה וליווי למשפחות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות.

 

חפש