דרושה משלבת 'פלפלית' לילד מקסים בן חמש וחצי (לא על הרצף) לעבודה בגן עירייה. לפרטים נא לפנות לטל

חפש