הסעות

דף מידע בנושא הסעות למסגרות חינוכיות:

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד או פעוט עם מוגבלות למוסד החינוכי שבו הוא לומד בין אם מדובר במוסד לחינוך מיוחד ובין אם מוסד רגיל, רשמי או שאינו רשמי. זכות זו נקבעת בהתאם על פי חוזר מנכ"ל ובהתאם להחלטת ועדת השמה/ ועד שיבוץ /ועדת עירור/ ילדים שאושרה להם השמה ללא דיון בוועדה.

תלמידי החינוך המיוחד עם המוגבלויות המפורטות להלן זכאים להסעות ללא קריטריון של מרחק המסגרת החינוכית מביתם:

 • שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות
 • אוטיזם
 • הפרעות נפשיות קשות
 • מוגבלות שכלית התפתחותית (בינוני רב-בעייתי; בינוני מורכב; קשה / עמוק / סיעודי)
 • כבדות שמיעה וחירשות
 • כבדות ראייה ועיוורון

תלמידי החינוך המיוחד עם מוגבלויות אחרות, זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות להלן:

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד': מרחק של יותר מ-2 ק"מ ממקום מגוריהם לבית ספרם.
 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מרחק של יותר מ-3 ק"מ ממקום מגוריהם לבית ספרם.

 

מאפייני הזכאות:

ההסעה ניתנת בהתאם לשעות הלימוד הנהוגות במוסד לימודיהם. וכוללת:

 • הסעות ללימודים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במוסד החינוך שבו לומד הילד ואשר נערכים במוסד חינוכי כגון: חווה חקלאית, מרכז ימי, מרכז טכנולוגי-מקצועי, בית ספר למחוננים וכו'.
 • חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים.

משרד החינוך אינו משתתף בעלות הוצאות הסעות נוספות, הנדרשות כתוצאה מטיולים, יום לימודים מקוצר בראש חודש, תל"ן, וכו'. כמו כן, זכאות אינה כוללת הסעה של תלמידים לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב.

 

מימוש הזכאות:

 • יש להמציא למנהל מוסד החינוך שבו לומד הילד אישור רפואי הקובע כי מחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי הוא אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו והוא נזקק להסעה.
 • בתוך 48 שעות מקבלת האישור, מנהל המוסד החינוכי יודיע על כך טלפונית למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר הילד, וכן ישלח אליו את המסמך בדואר רשום בתוך 7 ימים מיום קבלתו.
 • האחריות על סלקל/כיסא בטיחות מותאם הינה של הורי הפעוט.

מקרים מיוחדים:

 • במקרה של הורים גרושים או פרודים, ישנה השתתפות במימון הסעה באם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. שני ההורים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית (ייתכן עדכון בנושא בעקבות בג"צ שהוגש).
 2. קיים פסק דין לפיו קיימת משמורת משותפת והתלמיד מתגורר אצל כל אחד מהוריו החיים בנפרד, בימים קבועים לאורך כל שנת הלימודים.
 3. מקום מגוריו של כל אחד מההורים הינו בכתובת שהייתה מזכה הסעה בפני עצמה.

 

 • חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
 • הסעת תלמיד בחינוך המיוחד לגן ילדים הנמצא במרחק העולה על 25 ק"מ ממקום מגוריו או לבית ספר הנמצא במרחק העולה על 35 ק"מ טעונה אישור של ועדה מחוזית או ועדת הסעות מרכזית.
 • אין הנחיה של משרד החינוך בנושא משך זמן הנסיעה. אולם הכלל הוא שמשך זמן ההסעה לא יעלה על שעה וחצי, למעט מקרים שבהם תלמידים משובצים במרחק ניכר מביתם או אז במקרים אלו ייתכן שזמן הנסיעה יתארך בשל המרחק ועומסי התנועה. במקרים שבהם זמן הנסיעה מתארך בשל מספר התלמידים ופיזורם במספר מוסדות חינוך שונים, הרשות המקומית יכולה לפצל את המסלול.

 

ליווי בהסעות:

ילד העונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לליווי של מבוגר בהסעה:

הליווי ניתן על ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה ברשות המקומית, או מתנדב שאושר לכך על-ידי ארגון ציבורי. מתפקידיו:

 • להיות נוכח לכל אורך מסלול ההסעה.
 • למלווה תהיה רשימה מסודרת עם שמות התלמידים המוסעים בהסעה, כתובתם, מספרי הטלפון של ההורים ושל המסגרת החינוכית ונקודות האיסוף וההורדה.
 • המלווה יסייע לתלמידים לעלות ולרדת מהרכב בנקודות האיסוף שהוחלט עליהן מראש.
 • יישב לשבת בפתח הרכב.
 • יקפיד על כניסה מסודרת לרכב, ויוודא שכל הנוסעים עלו.
 • יקפיד על כך שכל הנוסעים יהיו חגורים כראוי במהלך הנסיעה, ולא יוציאו ראש וידיים מהחלונות.
 • אחראי לכך שהתלמידים ירדו מההסעה בנקודת ההורדה שסוכמה מראש, ושלא יצטרכו לחצות כביש.
 • בתחילת ההסעה ובסיומה המלווה צריך לבדוק שלא נשארו תלמידים ברכב או במסגרת החינוכית.
 • המלווה צריך לדווח למנהל המסגרת החינוכית על כל תופעה חריגה.

 

במידה ומתעוררת בעיה, פונים על פי המדרג הבא:

 • מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו).
 • מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי
 • מר דודו לוי, מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך: טלפון 02-5603359 או דואל dudule@education.gov.il
 • אגף לפניות ותלונות הציבורבמשרד החינוך.

כתבות אחרונות

bus

כמה עובדות חשובות לקראת וועדות זכאות ואפיון: 2024

וועדת זכאות ואפיון – קובעת את סוג המסגרת בה ילמד הילד: מסגרת חינוך מיוחד, כיתה לחינוך ...
3001- חוברת פעילויות מלחמה קו החם (1)_page-0001

פעילויות למשפחה, מתאים לימי שהייה בבית

חוברת-פעילויות-מלחמה-קו-החם
ליבלוב

לקראת החופש הגדול
נשימה עמוקה – ניהול אנרגיה בתעסוקה לילדים עם מש"ה ואוטיזם

    שירה שנקר, מרפאה בעיסוק   ניהול אנרגיה וניהול משאבים-  מושג זה לקוח מהתמודדות ...

חפש