העסקת עובד זר במשפחה המקבלת גמלת ילד נכה

העסקת עובד זר

תנאי זכאות:

משפחות המקבלות גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות וגם מתקיים אחד התנאים הבאים:

 1. השתלבות הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי מטפל לצורך סיוע פיזי צמוד
 2. הילד זקוק לליווי או השגחה שוטפת ברוב שעות היום מפאת נכותו
 3. בעת נסיבות רפואיות מיוחדות נוספות המצריכות טיפול ממושך בילד גם בשעות בהם הוא נמצא בבית

 

מה עושים בפועל על מנת להעסיק עובד זר:

שלב ראשון- פנייה לקבלת היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה, תוך צירוף המסמכים הבאים:

 • אישור מהמסגרת החינוכית על שעות הפעילות אליהן רשום הילד
 • חוות דעת תומכת בבקשה מהאגף לשירותים חברתיים
 • חוות דעת מעודכנת של רופא מקצועי המטפל בילד
 • פרוטוקול הועדה הרפואית אשר דנה בבקשה לגמלת ילד נכה. אין צורך לצרף אישור זכאות בפועל שכן הוא מועבר ישירות מביטוח לאומי לאגף ההיתרים
 • הצהרת הורים (טופס ספציפי מאתר רשות האוכלוסין) קישור?
 • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 300 ש"ח
 • צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר)
 • באם המטופל הינו אדם שמונה לו אפוטרופוס, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

כל מקרה נידון בוועדה מקצועית מייעצת.

 

שלב שני- השמה

לאחר קבלת היתר ההעסקה יש להירשם באחת מהלשכות הפרטיות המורשות לתיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד. את רשימת הלשכות המעודכנת ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

לאחר שחברת כח האדם מוצאת עובד מתאים, מתחילה הפרוצדורה מול רשויות ההגירה.

לבקשה לרשות האוכלוסין יש לצרף את המסמכים הבאים:

1 . טופס אשרת כניסה לישראל, ב’1 סיעודי.

2 . כתב התחייבות למעסיק עבור עובד סיעודי זר.

3 . תמונת פספורט עדכנית של העובד הזר.

4 . תצלום העמוד עם הפרטים מתוך הדרכון של העובד הזר.

 

הלשכה תוציא מכתב השמה חתום עם פרטי העובד הזר שהותר למשפחה להעסיק.

 

הארכת היתר:

בתום תקופת ההיתר יש להגיש בקשה מחודשת.

במידה וההיתר הראשוני ניתן לתקופה מוגבלת של פחות מ-4 שנים יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים ומכתב מנומק.

במידה וההיתר ניתן לתקופה מקסימלית ניתן להאריכו ללא צורך בבדיקות נוספות בתנאי שהילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% וגם הוא אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

 

סיום ההעסקה:

עם תום ההעסקה ובסיום יחסי עובד- מעביד, זכאי העובד הזר לזכויות כספיות ואחרות , אשר עשויות להגיע לסכומים לא מבוטלים גם לאחר העסקה במשך תקופה קצרה. יש להיערך לכך כלכלית בהתאם.

 

מידע נוסף שיש לקחת בחשבון….

 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סעודי ועזרה סבירה במשק הבית עבור המטופל של שמו ניתן ההיתר. ביצוע עבודה לאדם אחר הינה עבירה על החוק!
 • יש לודא שדרכונו של העובד הזר תקף לשנה וחצי לפחות.
 • לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מההורה המעסיק/ מהעובד הזר בגין עצם הרישום. הלשכה כן רשאית לגבות 70 ₪ לחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק כגון: ביקורים רבעוניים, סיוע בפיתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים והארכת תוקף היתרים ואשרות וכד'.
 • הלשכה רשאית לגבות עד 2,000 ₪ מהמעסיק במקרה של תיווך/ השמה של עובד זר חדש לעבודה אצלו.
 • באם המעסיק פיטר את עובדו או העובד עזב את המעסיק – על המעסיק לדווח ללשכה.
 • אם קלט המעסיק עובד חדש, עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה.
 • לא ניתן להאריך אשרת עבודה ללא שהעובד והמעסיק נרשמו כאמור.
 • מקבלי גמלת ילד נכה המעסיקים עובד זר לטיפול בילד פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד על שכר שהם משלמים לו עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, לא כולל את סכום הגמלה. מידע נוסף באתר ביטוח לאומי/ כל זכות.

 

למידע נוסף, מוזמנים לפנות לקו החם של עדי בשבילכם-

מרכז מידע, ייעוץ, הכוונה ותמיכה למשפחות לילדים עם מוגבלות 1800-201-077

כתבות אחרונות

bus

כמה עובדות חשובות לקראת וועדות זכאות ואפיון: 2024

וועדת זכאות ואפיון – קובעת את סוג המסגרת בה ילמד הילד: מסגרת חינוך מיוחד, כיתה לחינוך ...
3001- חוברת פעילויות מלחמה קו החם (1)_page-0001

פעילויות למשפחה, מתאים לימי שהייה בבית

חוברת-פעילויות-מלחמה-קו-החם
ליבלוב

לקראת החופש הגדול
נשימה עמוקה – ניהול אנרגיה בתעסוקה לילדים עם מש"ה ואוטיזם

    שירה שנקר, מרפאה בעיסוק   ניהול אנרגיה וניהול משאבים-  מושג זה לקוח מהתמודדות ...

חפש